Ομιλίες, λόγοι κλπ.

  1. Έννοια
    1. Stalin, Iosif Vissarionovich, (1879-1953) -- Ομιλίες, λόγοι κλπ.