1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20476
  4. GR-AtACAb10078714
  5. Ελληνικά
  6. Μιστριώτης, Γεώργιος
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1908
  8. 20