563— : ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ : — (A la fin :) Ή των τετραδίων κατά τάξ'.ν ακολουθία. αβγοεζηΟ'.κλυ. νξοπρστυφχψω ΑΒΓΔΕ : — "Απαντά είσι, τετράδια. Ένετίησι. παοα χρι,ςοψόρω τω ζανετω. νεωςΐ υ,ετά πολλής επιμελείας Ο'.ορΟωΟέν καΐ έντυπωϋέν, ετει τω ενσάρκου οίκονοαίας αφδν. In-folio de 232 feuillets non chiffres, dont le dernier blanc, divises en 29 cahiers de 8 feuillets chacun. Impression rouge et noire sur deux colonnes. 41 lignes a la colonne pleine. Rarissime. Commu- nique par le R. P. Matthieu. Bibliotheque du monastere de Houssico (Mont Alhos).

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ