15. [ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΤΡΑΓΏΔΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ.] In-4° sans titre, ni lieu, ni date, mais imprime a Florence, chez d'Alopa, vers 1494, par les soins de Janus Lascaris. Comme VAnthologie, le Calli- maque, I'Apollonius de Rhodes et les Gnomce, cette edition est hnprimce en petites capitales; elle cqnsiste en 98 ff. non chiffres, signes Α, Β, Γ, Δ, E, f, Η, θ, Ι, Κ, Κ [bis], A, M, et repartis en 15 cahiers de 8 ff. chacun, saufle dernier, qui n'en a que 2. Rrunet affirme que· la lettre A.a ete mise par erreur pour Μ a l'un des cahiers, mais cette particularite n'existe pas dans Γ exemplaire que nous avons cu sous les yeux. 28 lignes a la page pleine. Description du livre. Premier f. r°, entiferemcnt blanc. Premier f. v°. Commence par l'alphabet grec, suivi des diphtongucs ct de l'argument de la Me'de'e. F. 2 r°. Fin du susdit argument Ct Τά τοΟ δράματος πρόσωπα. F. 2 v°. Εύριπίδου Μήδίΐα. F. 27 r° (signe Διιι). 'Γπίβίσις 'Ιππολύτου. F. 28 r° (signe ΔΐΗΐ). Εύριπίδου 'Ιππόλυτος. F. 55 v° (5e f. du cah. Η). 'Γ*όββο-ις Άλχήστιδος. F. 54 Γ» (6e f. du cah. Η). Εύριπίδου "Αλχηστις. F. 74 V° (signe Kll). 'Γπόβίο-ις 'Ανδρομάχης. F. 75 r° (signo Km). Εύριπίδου Ανδρομάχη, linit au v° du dernier f. Livre d'une grande rarete. Vendu 106 fr. Gaignat; 11 liv. 5sh. Askew; 82 florins, Rover; 280 fr. Larcher; 600 fr. bel exemplaire, Mac-Carthy; 11 liv. 11 shel. Sykes; 18 liv. 5 sh., 14 liv. maroquin vert, .et 6 liv. (trois excmplaircs), Heber; 575 fr. Boutourlin. L'exemplaird qui nous a eervi a faire la presente description appartient a M. le prince G. Maurocor- dato et est avec temoins. Deux cxemplaires imprimes sur viuic se conservent l'un k la Maglia- becchiana de Florence, l'autre a la Bibliotheque universitaire de Leipzig. La collation de cc dernier avec un exemplaire sur papier, appartenant a la bibliotheque de Dresde, a presente un grand nombre de variantes, qui de-
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ