1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20463
  4. GR-AtACAb10064624
  5. Ελληνικά
  6. Παύλος, ιερομόναχος Ξηροποτάμου
  7. Εν Αθήναις :Δ. Δημητράκου , [1915]
  8. 86