ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 464 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ Ψαλλομένη τη γ '. του Άπριλλίου μηνάς Έκτυπωθεϊσα δια δαπάνης χαι αναλωμάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΝΕ ΤοΟ 'Ρηθυμναίου, τοΰ επιλεγομένου ΜΠΟΥΝΙΑΛΗ, Το3 Εικονογράφου. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχξέ. Πάρα 'Ανδρέα τω Ίουλιανω. Con Licenza de' Superiori. ln-4° de x' (20) pages. Impression tout en noir. Plaquette d'une tres grande rarete. L'auteur de cet Office de S. Joseph l'Hymnographe est Emmanuel Tzanes Bounialis, comme il resulte tant de l'autorisation ci-dessous que de l'Epitre dedicatoire qui va etre mentionnee. Au verso du titre, on lit ce permis d'imprimer : Noi Refformatori dello Studio di Padova : Havendo veduto per fede del Padre Inquisitore nel libro in lingua greca, intitolato in italiano Lodi per la Festivita di san Gioseppe, composto dal reverendo Emmanuel Zane da Rettimo, non esservi cosa alcuna contro la santa fede cattolica, e parimente per attestato di Monsig. reverendiss. arcivescovo di Filadelfia, niente contro prencipi e buoni costumi, concedemo licenza che possi esser stampato, osservandosi gl' ordini, etc. Dat. a' 26 mar™ 1665. Zuanne Donado, refformator. Andrea Pisani, procurator refformator. Angelo Nicolosi, segretario. Les pp. 3-4 sont occupees par une epitre dedicatoire a Meletius Ghortakios (Chortatzis), metropolitain de Philadelphie; elle est signee par Emmanuel Tzanes surnomme Bounialis de Rhethymno, pretre et peintre. La p. 5 est blanche. La page 6 est occupee par un beau portrait de S. Joseph l'Hymnographe, grave sur cuivre; le saint est represente assis, tete nimbee, ecrivant ces mots : Ίλχστήριον του κόσμου, χαίρε. Devant lui, une table ou sont poses deux volumes et un encrier avec une plume dedans. A l'angle superieur gauche du cadre, l'Esprit saint apparait, sous la forme d'une colombe, environne de rayons. Dans le haut, on lit : ό ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ'(et vis a vis du personnage), ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ. Au bas du portrait, ces deux vers, egalement graves : "Ασμασι τον Τριάδος τερπνόν κοσμήτορα ά'θρει, πρόκριτον υμνογράφων έ'ξοχα μουσοπόλων. Enfin, dans l'angle inferieur droit, cette signature : E.P.F. Bibliotheque de M. le prince Georges Maurocordato.
  3. Ανδρέα τω Ιουλιανώ