Τέχνη Ρητορικής Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου = Arte di retorica di Francesco Scuffi Dottor Teologo

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 566 ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Ιερέως του ΣΚΟΥΦΟ (sic) Κρητδς τιΰ έκ Κυδωνίας, Φιλίσοφίας κχΐ Ιεράς Θεολογίας Διδασκάλου, ΤΗΐ ΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩι Γονυ-ετώς άφιερωθεΐσα. ARTE DI RETORICA Di Francesco Scuffi Dottor Teologo, Ε di Monsig. Illustriss.m° e Reu.mo Marc' Antonio Barbarigo Arciuesco di Corfu Vicario Generale. ΕΝΕΤΙΗΣΙ, Παρά Μιχαήλ 'Αγγέλω τω Βαρβωνίω. αχπά. CON LiCENZA DE' SVPERIORI, Ε PRfVILEGIO. Ιη-8° de 8 feuillets non chiffres, 472 pages et 12 feuillets non chiffres. Rarissime. Collation des feuillets liminaires : Feuillet 1 : Le titre. Feuillets 2-4 : Epitre dedicatoire a la Vierge Marie. Feuillets 5-8 r° : Avertissement au lecteur. Feuillet 8 v° : Permis d'imprimer date du 4 juin 1681. Les 12 ff. non chiffres de la fin sont occupes par les Tables. Cet ouvrage renferme quelques tirades oratoires remarquables, parmi lesquelles on peut citer 1£ Tableau du sac d'une ville (p. 34), l'apaisement d'une tempete sur mer par S. Nicolas (p. 38) et surtout l'invocation au Christ, que l'orateur adjure de delivrer la Grece du joug cruel sous lequel elle gemit (page 371). Bibliotheque de M. le prince Georges Maurocordato.
  3. Τέχνη Ρητορικής Φραγκίσκου ιερέως του Σκούφο [sic] Κρητός του εκ Κυδωνίας, φιλοσοφίας και ιεράς θεολογίας διδασκάλου = Arte di retorica di Francesco Scuffi Dottor Teologo
  4. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Ιερέως του ΣΚΟΥΦΟ | Francesco Scuffi