ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 415 ΒΙΟΙ ΑΓΙίϊΝ ΕΚ THS ΕΛΛΙ1ΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΊΉΣ, ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΝΛ£ΛΡΙΩΝ ΜΕΤΛΦΡΑΣΘΕΝΤΕΣ. Παρά Μαξίμου Ταπεινού Επισκόπου Κυθήρων εις κοινήν ώφέλειαν. Το παρόν Βιβλίον τετύπωται Ένετίησι, Παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιανω, άναλώμασι μεν τοϊς άυτου, επιμέ- λεια δε και διορθώσει Θεοφύλακτου Ιερο- μόναχου του Τζανφουρνάρου. "Ετει άπδ του κυρίου ημών Ίησοΐ; Χρίστου, αχνστ΄ . Ενετ. In-4° de 8 feuillets non chiffres et τχή (328) ff. chiffres. Le titre
  3. Μαξίμου Ταπεινού Επισκόπου Κυθήρων