Περί των σημασιών του ρήματος αρμενίζω

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20459
  4. GR-AtACAb10078779
  5. Ελληνικά
  6. Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1912
  8. 14