10819.-Νέον Έτος 1857. Α'. 'Ιανουαρίου. Ή Μέλισσα τοις αναγνώσταις [κάτω] Ό διανομεΰς. Μφ. 0.24X0.31. Στίχοι. "Αρχ. Κηρόν και μέλι ώρισεν ή φύσις νά συλλέγω--- IB, 90.

Η Μέλισσα τοις αναγνώσταις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Μέλισσα τοις αναγνώσταις