1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20457
  4. GR-AtACAb10078788
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπ. Π. Α. Πετράκου, 1916
  7. 40