10396. - 1841. — [κάτω :] Ό Διανομεύς της Σάλπιγγος της Ελευθερίας. Mcp. 0.23x0.30. Στίχοι "Αρχ. "Η φωνή μου ελευθέρα εις την γήν όταν ήχή,. -IB 90. *

Η φωνή μου ελευθέρα εις την γήν όταν ηχή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η φωνή μου ελευθέρα εις την γήν όταν ηχή