10285. — Δάκρυ φίλου εις τον τάφον Λουΐζης Καντακουζηνής. Έλεγεΐον Παναγιώτου Σούτσου. Freundesthraene auf das Grab der Frau Fuerstin Louise Kantacuzenos, geb. Graefin von Armansperg. Elegie von Panagο Soutzo.— . . . que tu sentes-----des larmes amies. Joseph Chenier. —Έκ τής βασιλικής τυπογραφίας. 1835. Εις 8ον μικρόν, σ. 1. ά.ά. + 6. Ή γερμανική μετάφρασις εις πεζόν. IB 45, 878. ΑΧΔ - . *
Παναγιώτου Σούτσου | Panagο Soutzo

Δάκρυ φίλου εις τον τάφον Λουΐζης Καντακουζηνής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δάκρυ φίλου εις τον τάφον Λουΐζης Καντακουζηνής