10238. - Τιμάται Λ. 20 Το Λείψανον τοΰ 'Ιωάννου Καποδίστρια. Εις 32ον, σ. 7. "Ανευ τόπου και χρονολογίας, άλλ' ασφαλώς έν "Υδρα, τω 1831. -*-

Το Λείψανον του Ιωάννου Καποδίστρια

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το Λείψανον του Ιωάννου Καποδίστρια