10234. - Περί προόδου ιών επιστημών και τεχνών, ιδιαιτέρως δε ιστορία αρ- χαιολογική τής αμιάντου. 'Υπό Ι. Νικολαίδου Λεβαδέως. Παρίσιοι 1831. ΕΙς 8ον, σ. 122 + 7. Κουρίλας, σ. 328. *
Ι. Νικολαίδου

Περί προόδου τών επιστημών και τεχνών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί προόδου τών επιστημών και τεχνών