10232. - Οί "Ελληνες προς τον Καποδίστριαν. Μφ. σχήματος 8ου. "Ανευ τόπου και χρονολογίας, αλλ' ασφαλώς έν "Υδρα τω 1831.

Οι Ελληνες προς τον Καποδίστριαν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Ελληνες προς τον Καποδίστριαν.