Ευαγγέλια

  1. Έννοια
    1. Βίβλος -- Κ.Δ. -- Ευαγγέλια -- Κριτική, ερμηνεία, κλπ.