9721. —Λόγος εκφωνηθείς Κατά την 2 'Ιουνίου 1863 εις την τοποθέτησιν τού θεμελίου λίθου της προκυμαίας Κυλλήνης ύπό τοΰ λοχαγού τοΰ μηχανικού Χ. Χρυσοβέργη;. Πάτραι Τΰποις Μ. Γεωργιάδου. 1863. Εις 8ολ·, σ. 7. ΦΜ—. -*
Χ.Χρυσοβέργη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος