9685.— Κανονισμός της έν Φαναρίω Λέσχης Μνημοσύνη. Έν Κωνσταντι- νουπόλει, τυποις Α. Κορομηλα και Π. Πασπαλλη. (Κατά τήν όδόν Πεμπτοπαζάρου, αριθ. 3). 1863. Είς 8ον, σ. 14. ΕΒΣ, Πολ. Έπ. 104. -Η-

Κανονισμός της εν Φαναρίω Λέσχης Μνημοσύνη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Φαναρίω Λέσχης Μνημοσύνη