9493.- Αίνιγμα Α'. Άπό πασουμάκι τουρκικό------Αίνιγμα Β', κατακαϊμένε μπεκεκέ.-------- Μφ. 0.14 χ 0.13. Περιέχει 15 έν όλω σατυρικούς στίχους κατ' αγνώστων προσώπων. "Ισως τοΰ 1863. Πάντως της Επτανήσου. ΔΑΚ—. #

Αίνιγμα Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αίνιγμα Α'