9475. - Χρονικά τοΰ 1862. [κάτω, όπισθεν:] Κεφαλληνία 17 Μαΐου 1892 γρ. 1862] ε. ν. Εις Ριζοσπάστης Τυπογραφεϊον ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.21 X 0 29. ΔΑΚ—, ΦΜ—. *

Χρονικά του 1862

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρονικά του 1862