9067. - Ελλάς. Κεφαλληνία τή 24 'Ιανουαρίου 1862 [όπισθεν, κάτω:]Τυ- πογραφεΐον ή Ήχώ Πέτρου Ν. Πολλάνη. Μφ. 0.22 Χ 0.28. Προεκλογική προκήρυξις. ΔΑΚ—. #-

Προεκλογική προκήρυξις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προεκλογική προκήρυξις.