9036. - Δύο λέξεις προς διαφώτησιν τής κοινής γνώμης, [κάτω όπισθεν]: Έν Ζακύνθω τή 2 Δεκεμβρίου 1862. Εις 'Αληθής Ριζοσπάστης. Τυπογραφεϊον δ Παρνασσός. Μφ. 0.29 χ 0.43. ΛΖ- *

Δύο λέξεις προς διαφώτησιν της κοινής γνώμης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δύο λέξεις προς διαφώτησιν της κοινής γνώμης,