9005. - Βουλευτικό Κομβολόγι. Κορέλι πρώτο. Ό Γ. Λιβαδάς. [κάτω ] Κεφαλληνία, 19 Μαΐου 1862, Ω.Ψ. τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία. Μφ· 0.22 χ 0.29 Στίχοι. ΔΑΚ—. -Η-

Βουλευτικό Κομβολόγι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βουλευτικό Κομβολόγι.