8969.-ΆνΰΌδέσμη δια. την πλειονοψηφίαν της IB'Βουλής, [κάτω όπισθεν:] Κεφαλληνία 19 Μαΐου 1862 ε. ε. Οι Ριζοσπασται Λάμων καϊ ΠοίΚας. Τυπογρα- φεΐον ή Κεφαλληνία. Μφ. 0.22 Χ 0.29. ΔΑΚ -. -#·

Ανθοδέσμη δια. την πλειονοψηφίαν της IB' Βουλής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανθοδέσμη δια. την πλειονοψηφίαν της IB' Βουλής,