8913. — 'Υπόμνημα περί της ηθικής, φιλολογικής και πολιτικής καταστάσεως τής επαρχίας Μεγαρίδος και προόρασις περί τοΰ μεγαλείου τής Ελλάδος, υπό τοΰ φι- λέλληνος Γάλλου Α.Ω.Ξ..—Εμπειρία μέν γάρ------οι άριστοι (Πλάτοον εις Γοργ. § 2)—¦. 'Αθήναι, τΰποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τη όδω'Αχαρνών αριθ. 302). 1861 Εις 8ον, σ. 2 α. ά. + 24. ΦΜ. *
Α.Ω.Ξ

Υπόμνημα περί της ηθικής, φιλολογικής και πολιτικής καταστάσεως της επαρχίας Μεγαρίδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπόμνημα περί της ηθικής, φιλολογικής και πολιτικής καταστάσεως της επαρχίας Μεγαρίδος