8846. - Προς τους Κυρίους Εκλογείς τής Νήσου Λευκάδος Ό συμπολίτης αυτών Ιατρός Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός. [έν τέλει:] Κέρκυρα τή 24 Μαΐου 1861. Τυπ. Ερμής. Εις 8ον, α. 8. ΑΕΚ—, -Η-
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός.

Προς τους Κυρίους Εκλογείς της Νήσου Λευκάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους Κυρίους Εκλογείς της Νήσου Λευκάδος