8608. — Έκθεσις τών κατά το Δημοχικόν Βρεφοκομεΐον 'Αθηνών υπό Άνα- στασίου Ζίννη. ϊατροϋ. Άθήνησι. τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. 1861 Εις δον, σ. 15. ΓΕΝ. Per. 538. *
Άνα-στασίου Ζίννη

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις