8459. - Τα μνήματα έπος ύπό Δ.ρος Σπυρίδωνος Μελισσηνού. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1860. Εις 8ον, σ. 32. ΓΕΝ. MGL. 72δ, ΔΒΚ-. *
Σπυρίδωνος Μελισσηνού

Τα μνήματα έπος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα μνήματα έπος