8369. Παραίνεσις πατρός προς υίόν Ποίημα άνομοιοκατάληκτον.—"Acptio-

Παραίνεσις πατρός προς υιόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παραίνεσις πατρός προς υιόν