8345. -Ό Μουσηγέτης 'Απόλλων, Συλλογή νέων ασμάτων ηρωικών, ερω- τικών, λυρικών, διστίχων βακχικών, σατυρικών, κ.λ.π. υπό Ε. Π. Χριστοδούλου. Έκ- δοσις πρώτη. Έν Πάτραις, Έκ της τυπογραφίας Δ. Ε. 'Αγαπητού Λιευθυνομένης υπό Ε. Π. Χριστοδοΰλου. 1860. Εις 16ον, α. 143 + 1 ά. (ί. ΒΠΘ 1441. *
Ε. Π. Χριστοδούλου

Ό Μουσηγέτης Απόλλων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Μουσηγέτης Απόλλων,