8309. Νεκρολογία. Μφ εις 4ον. Νεκρολογία τοΰ Θεοδώρου Λιβέρι υπό Δ. Άργασάρη, έν Ζακύνθω τ\\ 30 Μαρ- τίου 1860. Legrand 2128.
Δ. Άργασάρη

Νεκρολογία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νεκρολογία.