8231.-Ήνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων, [κάτω:] Κέρκυρα έν τφ Τυ- πογραφείφ της Κυβερνήσεως. Μφ. 0.50 Χ 0.37, της 9 Αυγούστου 1860, ελληνιστί και άγγλιστί, περί εμπορικής συνθήκης μετά τής 'Ισπανίας. IEEE—. *

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων