1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20449
  4. GR-AtACAb10078956
  5. Ελληνικά
  6. Παγώνης, Κωνσταντίνος
  7. Αλεξανδρείας: [χ.ό.], 1900
  8. 68