Αντιπελάργησις = απάντησις εις το υπόμνημα της Α. Π. του μητροπολίτου Θηβαϊδος κ. Γερμανού ήτοι της κανονικότητος και νομιμότητος των μετά τον θάνατον του αειμνήστου πατριάρχου Αλεξανδρείας Κυρού Σωφρονίου γενομένων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20449
  4. GR-AtACAb10078956
  5. Ελληνικά
  6. Παγώνης, Κωνσταντίνος
  7. Αλεξανδρείας: [χ.ό.], 1900
  8. 68