7788.-'Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως. Μφ. 0.25 Χ 0.37, της 6 'Ιουνίου 1859, ελληνιστί και άγγλιστί. Περί απαλλαγής δασμού τίνος των Οπό άγγλικήν η έλληνικήν σημαίαν ατμόπλοιων. IEEE—. -Χ-

Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθ. Γ' Πράξις της Κυβερνήσεως.