7761. - 1858. Νέον έτος. [κάτω:] Ό Διανομεύς τοΰ Άβδηρίτου. Μφ. 0.24 Χ 0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι