Ηρόδοτου τεμάχια κατ' εκλογήν : προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και Παρθεναγωγείοις διδασκομένων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Γαλάνης, Εμμανουήλ, (1838-1926)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφείο των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889
  6. 205 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Τεμάχια κατ' εκλογήν: προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις και Παρθεναγωγείοις διδασκομένων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές