7257.-Λαέ της Κέρκυρας, [κάτω:] Τυπ. Σχερία. Μφ. εις φΰλλον. 'Υπογράφει: Α. Δάνδολος. Έν Κέρκυρα 7 'Ιανουαρίου 1857. Legranrl 1931. #
Α. Δάνδολος.

Λαέ της Κέρκυρας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λαέ της Κέρκυρας,