7231.-Ήνωμένον Κράτος των 'Ιονίων Νήσων. [κάτω:[ Κέρκυρα εν τω τυ- πογραφείου της Κυβερνήσεως. Μφ. 0 24 χ 0.32, της 27 Δεκεμβρίου 1856, ελληνιστί καί άγγλιστί, περί διευκολύνσεων τών ολλανδικών ατμόπλοιων. IEEE—. *

Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ηνωμένον Κράτος των Ιονίων Νήσων.