7222.-Ή Γ' Σεπτεμβρίου 1857. Εις 8°ν, σ. 28. 'Εν τέλει υπογράφει: Ζήσης Σωτηρίου. ΓΕΝ. Κ. G. 446, IEEE—.
Ζήσης Σωτηρίου

Η Γ' Σεπτεμβρίου 1857.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Γ' Σεπτεμβρίου 1857.