7219--Ή αρχαία Μεσσηνία και δ 'Αριστομένης ύπό 'Ηλία Ζερβού Ίακω- βάτου Δικηγόρου. Έν Κεφαλληνία έκ τοΰ τυπογραφείου ή «Κεφαλληνία» 1857. Εις 8<*«. φ. 2 ά. ά. + σ. 88. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2356Μ, ΔΒΚ—.
Ηλία Ζερβού Ίακω-βάτου

Η αρχαία Μεσσηνία και ο Αριστομένης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η αρχαία Μεσσηνία και ο Αριστομένης