7149. - Γαδάρου, Λύκου και Άλουπούς διήγησις χαρίης, νεωστί μετατυπω- θεΐσα, και μετ' επιμελείας διορθωθεΐσα. Έν Βενετία, 1857. Εις 8<>ν, α 20. ΕΤΒ. 903. -Χ-

Γαδάρου, Λύκου και Αλουπούς διήγησις χαρίης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γαδάρου, Λύκου και Αλουπούς διήγησις χαρίης