6951. - Ίεφθάε, τραγωδία έμμετρος Μετά τίνων λυρικών ποιημάτων καί τίνων επί της τραγωδίας κριτικών παρατηρήσεων 'Υπό Σπυρίδωνος Μελισσηνού Κε- φαλλήνος. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Έρμης Α. Τερζάκη και Θ. Γωμαίου. 1856. Είς 8ον, σ. η'+168. ΕΒΕ. Ν. Φ. 792, ΔΒΠ 16331, ΔΒΚ—, ΑΕΚ—, ΦΣΠ—.
Σπυρίδωνος Μελισσηνού Κε-φαλλήνος

Ιεφθάε,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιεφθάε,