6932.-Ή απάτη, ήτοι ή "Αγνησία Φυτσχένρη. Διήγημα Ηθικόν Μεταγλωτ- τισθέν ΰπό * * * Έν Κέρκυρα τυπογραφεΐον Έρμης Α. Τερζάκη και Θ. Ρω- μαίου 1856. Εις 16°ν, φ. 3 ά. ά. + σ. 205. ΑΕΚ—. #¦
* * *

Η απάτη,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η απάτη,