6890. - Διδασκαλία τοϋ ραβδοτοϋ βελγικού τουφεκίου. Έκ της βασιλικής τυ- πογραφίας 1856. Εις 16ον, σ. Ιδ. Κουμανούδης 2, 243. *

Διδασκαλία του ραβδοτού βελγικού τουφεκίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδασκαλία του ραβδοτού βελγικού τουφεκίου.