Αρ. 278. Ελληνική Πολιτεία.Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6767. - ^Αρ. 278. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερνήτης της Ελλάδος. Μφ. 0.27 Χ 0.40, της 14 Δεκεμβρίου 1830. Περί φυλακών. ΓΕΝ—.