Η ποινική επιστήμη κατά τον ΧΙΧ αιώνα : λόγος απαγγελθείς εντολή των ιδρυτών του ελληνικού τμήματος της διεθνούς ποινικολογικής ενώσεως. Επί τοις εν τη αιθούση του Συλλόγου Παρνασού τη 25 Ιουνίου 1903 γενομένοις εγκαινίοις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 191
  4. GR-AtACAb10069119
  5. Ελληνικά
  6. Βλιάμος, Νικόλαος Γ.
  7. Αθήνησι: [χ.ό.], 1904
  8. 32