1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 191
  4. GR-AtACAb10069119
  5. Ελληνικά
  6. Βλιάμος, Νικόλαος Γ.
  7. Αθήνησι: [χ.ό.], 1904
  8. 32