Η χλωρίς της Αιγίνης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 17905
  4. GR-AtACAb10072875
  5. Ελληνικά
  6. Heldreich, Theodor von
  7. Εν Αθήναις: Εστία, 1898
  8. 64