1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 17901
  4. GR-AtACAb10072844
  5. Ελληνικά
  6. Παπαγεωργίου, Π.
  7. Αθήναι: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1918
  8. 22