Ο περονόσπορος της αμπέλου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 17882
  4. GR-AtACAb10072507
  5. Ελληνικά
  6. Κυριακός, Γεώργιος Δ. (1863-1954)
  7. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1897
  8. 108